Top
Mailchimp

FMH: Nyhetsbrev och utbildning

Under Korkeken hjälper Forum Miljö och Hälsa att designa och skapa ett nyhetsbrev i Mailchimp och har en kortare utbildning i Dreamweaver.

FORUM MILJÖ & HÄLSA, FMH.SE, är ett branschforum för dig som arbetar professionellt med miljö- och hälsoskyddsfrågor, inklusive livsmedel, på kommun, län, statlig myndighet eller i näringslivet.

Besök FMH på: www.fmh.se

Stefan Frick